Minor Maintenance Server 2 - 25 May 2021

Kami akan mengadakan minor maintenance untuk server 2.   Server akan ditutup untuk 15 minit untuk kerja-kerja penyelenggaraan.   Tarikh: 25 May 2021 Waktu: 00:00 hrs (midnight) sehingga 00:15 hrs   Anda di minta untuk 'backup' website anda. Anda diminta tidak melakukan sebarang kerja-kerja pembinaan website untuk 15 minit. Anda ... Read More »

24th May 2021